Àmbits
Quan?
Botó que permet agafar la meva ubicació per defecte
Segueix-nos a: Facebook Twitter Instagram Pinterest

Agenda Cultural Virtual

Selecció d'activitats digitals

 

AJUDA: COM CERCAR A L'AGENDA CULTURAL

                    

1. Què podeu trobar a l'Agenda Cultural?

Des de 1990, l'Agenda Cultural informa d'una selecció dels actes culturals que se celebren arreu de Catalunya. Puntualment, també difon altres actes relacionats amb la cultura catalana que tenen lloc fora del territori català.

 

 

2. Com funciona la cerca per "Paraula/es clau"?

El programa cercarà la paraula o les paraules que escriviu només en tres dels camps dels articles: títol, subtítol i descripció. Per tant, si el que voleu és cercar articles d'activitats que es facin en un espai o un municipi concrets, és preferible que escriviu el nom de l'espai i/o del municipi a l'apartat "On?" del cercador.

                                                                            - - - - -

Si executeu una cerca sense escriure cap paraula clau, el resultat us mostrarà tots els articles publicats a l'Agenda Cultural.

                                                                            - - - - - 

Si escriviu una, dues o més paraules, el resultat de la cerca us mostrarà articles que continguin totes les paraules, no necessàriament en el mateix ordre. Aquest comportament es pot definir com un terme AND implícit.

                                                                            - - - - - 

Si voleu trobar articles que continguin almenys una de les paraules que escriviu, podeu afegir entre elles el terme OR.

            Exemple: exposició OR concert OR conferència

El resultat d'aquesta cerca us mostrarà tots els articles que continguin la paraula "exposició", més tots els que continguin la paraula "concert", més tots els que continguin la paraula "conferència" .

                                                                            - - - - - 

Si voleu combinar les funcions AND i OR, heu de tenir en compte que la cerca agruparà en primer lloc les paraules separades per OR. També es poden agrupar termes escrivint cometes ("")

            Exemples:

· clàssica OR cambra OR antiga cicle cercarà: (clàssica OR cambra OR antiga) AND cicle

· cicle clàssica OR cambra cercarà: cicle AND (clàssica OR cambra)

· "concert OR recital" "cambra OR antiga" cercarà: "concert OR recital" AND "cambra OR antiga"

· "exposició pintura" OR "mostra pintura" cercarà: "exposició AND pintura" OR "mostra AND pintura"

                                                                            - - - - - 

Es pot excloure una paraula fent servir un guió (-) enganxat al davant de la paraula a excloure.

            Exemple: teatre -musical

El resultat d'aquesta cerca us mostrarà tots els articles que continguin la paraula "teatre" excloent els que, a més de "teatre", continguin la paraula "musical".

                                                                            - - - - - 

Les majúscules i els accents no es tenen en compte.

                                                                            - - - - - 

El cercador només busca paraules senceres, però es pot escriure una part de la paraula afegint un asterisc (*).

            Exemple: temp*

El resultat d'aquesta cerca us mostrarà tots els articles que continguin paraules que incloguin el fragment "temp", com ara "temporada", "temps", "tempesta", etc.

 

 

3. Com funciona la cerca amb el botó "Què?"

Si desplegueu el botó "Què?" es mostraran tots els "Àmbits" temàtics de l'Agenda Cultural i, a més, un altre botó desplegable per veure les "Categories".

                                                                            - - - - - 

Si seleccioneu més d'un àmbit, s'aplicarà la funció OR descrita en l'apartat anterior.

            Exemple: ARTS VISUALS + ESPECTACLES + GASTRONOMIA

El resultat d'aquesta cerca us mostrarà tots els articles que continguin qualsevol d'aquests àmbits.

                                                                            - - - - - 

Si seleccioneu més d'una categoria, també s'aplicarà la funció OR.

            Exemple: TEATRE + CONCERTS + RUTES I VISITES

El resultat d'aquesta cerca us mostrarà tots els articles que continguin qualsevol d'aquestes categories.

                                                                            - - - - - 

Si combineu àmbits i categories, s'aplicarà la funció AND descrita en l'apartat anterior.

            Exemple: àmbit DIVULGACIÓ + àmbit MÚSICA + categoria TEATRE + categoria CONCERTS

El resultat d'aquesta cerca us mostrarà només els articles que continguin alhora almenys un dels àmbits seleccionats més almenys una de les categories seleccionades.

Segueix-nos a: Facebook Twitter Instagram Pinterest

Agenda Cultural Virtual

Selecció d'activitats digitals